Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa (ZCP) – co to właściwie jest?

Wśród zjawisk natury, zarówno prawnych, jak i ekonomicznych, istnieje sporo takich, których zdefiniowanie nastręcza pewne trudności, a bywa, iż nie są one znane nawet samym menadżerom wewnątrz przedsiębiorstw, zajmujących się kwestiami majątkowymi czy podatkowymi. Spróbujmy więc pokrótce wyjaśnić, co kryje się za – spotykanym nierzadko w literaturze na temat podatków lub zarządzania – skrótami typu: ZCP lub ZORG.

Zauważmy, iż jako przykład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa podaje się wyodrębniona strukturę wewnątrz danej spółki, której fundamentem głównej działalności jest zespół zadań, które różnią się diametralnie od głównego celu biznesowego podmiotu. Dość ogólny to przykład, lecz znakomicie wprowadza nas w charakter definicji, bowiem rzeczywiście, Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa jest tworem wyodrębnionym pod kątem organizacyjnym i finansowym z ogólnej struktury przedsiębiorstwa. Owo wydzielenie może mieć dość szeroki zakres, może bowiem obejmować zarówno środki trwałe (sprzęt produkcyjny, urządzenia), jak i nieruchomości firmowe, a z drugiej strony także „niematerialną” wartość przedsiębiorstwa (licencje, patenty, ogólną myśl „know-how”). Zgodnie z literą orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 sierpnia 2018 roku (wyrok 2288/16), jeśli aktywa materialne i niematerialne spółki zostaną wyodrębnione tak, by wykazać się „potencjalną zdolnością” do samodzielnego funkcjonowania, jako podmiot gospodarczy, wtedy dopiero możemy mówić o ZCP.

Cele i charakter stosowania Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

W całym zbiorze głównych powodów, dla których Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa jest powoływana do istnienia na pierwszym miejscu znaleźć możemy chęć stworzenia nowego podmiotu gospodarczego. Stworzenie ZCP jest łatwiejszym pod względem finansowym, a zwłaszcza organizacyjnym mechanizmem kreującym nową firmę, niźli tworzenie jej samego początku – używając kolokwializmu – „od pnia”. Jeśli tylko cała procedura wyodrębnienia jest przygotowana i przeprowadzona należycie, mamy podmiot gotowy do działania, samodzielny pod względem organizacyjnym i kapitałowym.

Innym powodem zastosowania jest tymczasowe uformowanie podmiotu, dla realizacji jakiegoś ważnego projektu. Bardzo często Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa stosowana jest jako sposób na aport aktywów do nowej spółki, przy jednoczesnym pozostawieniu zobowiązań podatkowych w spółce macierzystej. W tym wypadku, Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa, która staje się „zaczynem” nowego przedsiębiorstwa, nie spowoduje naliczenia, zainicjowania podatku VAT i CIT. Poza tym za pomocą ZCP można zrestrukturyzować spółki kapitałowe, np. łącząc spółkę kapitałową i jednoosobową działalność gospodarczą.

O czym należy pamiętać, gdy Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa jest wyodrębniana?

O dwóch najważniejszych aspektach całego procesu (wyłączeniu finansowym i wyodrębnieniu organizacyjnym) już powyżej pisaliśmy, warto wiec na chwilę zagłębić się w te dwie, fundamentalne kwestie. Skupiając się na finansach ZCP zarząd lub wspólnicy firmy za pomocą uchwały powołującej do życia ZCP muszą określić jej cele, określić jaka cześć zasobów finansowych oraz jaki procent spośród zasobów ludzkich, będą przeznaczone do wykonywania jej zadań. Oznacza, to, że Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa musi posiadać odrębne: biznesplan, plan finansowy. W następnym kroku należy stworzyć osobny plan kąt i odrębny rachunek bankowy (tak, by przedsiębiorstwo musiało się rozliczać za ich pomocą z ZCP) i wtedy możemy mówić o pełnym wyodrębnieniu finansowym.

Druga kwestia, czyli odseparowanie organizacyjne polega generalnie na stworzeniu wewnętrznych dokumentów, które przyporządkują składniki majątkowe materialne i niematerialne oraz wybranych pracowników do Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Obok stworzenia odizolowanego – od podmiotu pierwotnego – schematu organizacyjnego ważne jest tu, by Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa wykazywała się także opisem zobowiązań „wprowadzonych” do ZCP, a także precyzyjnie określono, kto w nowej strukturze jest odpowiedzialny za zaciąganie owych zobowiązań finansowych i kto jest dysponentem środków finansowych.


Potrzebujesz doradztwa w zakresie spółek?
Napisz do nas! Chętnie opowiemy jak możemy Ci pomóc.
hello@keep-going.pl

Tags:

Leave a Comment

Secured By miniOrange