Rejestr BDO – kompendium wiedzy

Elektroniczny rejestr BDO uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska w 24 styczniu 2018 roku, dlatego też warto dokładnie mu się przyjrzeć. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo nie tylko czym jest rejestr BDO i kogo on obowiązuje. ale również jak wygląda zgłoszenie do BDO.

Rejestr BDO – co to?

Rejestr BDO najprościej rzecz mówiąc jest pierwszym elementem bazy danych dotyczącej produktów, opakować i gospodarki odpadami. Dzięki specjalnej bazie danych możliwe jest sprawne kontrolowanie całego rynku gospodarki odpadami. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że poszczególne organy inspekcji ochrony środowiska zyskały przydatne narzędzie, dzięki któremu są w stanie wykryć wszelkie nieprawidłowości w monitorowanych sektorach. Nie można zapominać również i o tym, że dzięki rejestrowi BDO organy inspekcji ochrony środowiska, mogą analizować zgodność faktycznie prowadzonych przez dane podmioty działalności (w zakresie gospodarki odpadami) z zakresami, które zadeklarowane zostały przez przedsiębiorców w rejestrze.

BDO – kogo obowiązuje rejestracja?

Osoby, które chcą sprawdzić, czy są objęte obowiązkiem rejestracji BDO mogą wypełnić specjalny formularz interaktywny. Wniosek o wpis do powyżej opisanego rejestru BDO muszą złożyć wszystkie podmioty, które są wymieniowe w artykule 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Rejestr obowiązuje między innymi tych przedsiębiorców, którzy zajmują się wprowadzaniem na rynek olejów, preparatów smarowych i opon pneumatycznych albo ich recyklingiem. Rejestracja obowiązuje także te osoby, które wprowadzają pojazd po raz pierwszy na teren Polski. Mowa tutaj przede wszystkim o punktach zbierania pojazdów, stacjach demontażu albo strzępiarkach. Wpis do rejestru BDO jest obowiązkowy także dla tych przedsiębiorców, którzy specjalizują się w gromadzeniu i dystrybucji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Największy nacisk kładziony jest na firmy, które zajmują się odzyskiem i recyklingiem. Rejestr BDO dotyczy ponadto przedsiębiorców, którzy zajmują się transportem odpadów, utrzymaniem porządku i czystości w gminach oraz dystrybucją baterii/akumulatorów. Nie można zapominać również o firmach, które zajmują się eksportem, odzyskiem, recyklingiem i dystrybucją opakowaniami albo odpadów opakowaniowych.

W jaki sposób złożyć wniosek o wpis do BDO?

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać wpis do bazy BDO muszą złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa. Jeżeli nasza działalność podlega wpisowi do rejestru BDO, to pamiętać należy o tym, że wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Marszałek wojewódzki po otrzymaniu wniosku ma 30 dni na wpisanie nas do rejestru BDO.

Tags:

Leave a Comment

Secured By miniOrange