Czym jest konwersja i współczynnik konwersji?

Podstawową i najważniejszą cechą marketingu internetowego jest możliwość śledzenia efektów działań. Pojęciem, które pozwoli nam sprawnie optymalizować i mierzyć kampanię, jest konwersja. 

Konwersja – co to?

Konwersja to nic innego jak dokonanie czynności przez klienta czy odbiorcę działań marketingowych, które ustalone były jako cel.

Konwersja będzie zatem pomagać w mierzeniu sukcesu i skuteczności działań marketingowych. Za konwersję będziemy przyjmować różne działania użytkowników, w zależności od przyjętej strategii, czy celu działania strony internetowej.

Co może być konwersją?

  • Zakup – jeśli prowadzimy sklep internetowy będzie to dokonanie zakupu, ponieważ to zakup będzie celem w jakim podjęliśmy dane działania
  • Połączenie telefoniczne – jeśli reklamujemy usługi to konwersją może być połączenie telefoniczne
  • Wypełnienie formularza kontaktowego (czyli tak zwany lead),
  • Zapis na newsletter,
  • Kliknięcie w baner,
  • Pobranie pliku lub aplikacji.

Wskazane tu konwersje będziemy nazywać konwersjami standardowymi. Jednak możliwości śledzenia pożądanych akcji jest znacznie więcej i tak na przykład konwersją może być przeskrolowanie strony do danego fragmentu, przejście przez 3 zakładki podczas jednej sesji, skopiowanie adresu email itp. W takich przypadkach mówimy o konwersjach niestandardowych – określanych w języku angielskim “custom conversions” czyli właśnie takie konwersje, które są szyte na miarę naszych potrzeb.

Czym jest współczynnik konwersji?

Jak już wiemy konwersja będzie pomagała nam śledzić efekty działań marketingowych, a także ich skuteczność. Miarą skuteczności reklamy będzie natomiast współczynnik konwersji.

Współczynnik konwersji – definicja

Współczynnik konwersji – to stosunek interakcji z naszą stroną do ilości dokonanych konwersji.


Leave a Comment