UODO ostrzega przed fałszywymi kontrolami

Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed pojawiającymi się fałszywymi kontrolerami UODO!

Prezes UODO przypomina, że każda kontrola przeprowadzona przez Urząd jest zapowiedziana pisemnie i telefonicznie.

Należy mieć na uwadze, że pracownik Urzędu w trakcie kontroli musi przedstawić upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające:

  • podstawę prawną,
  • oznaczenie UODO,
  • informacje o kontrolerze – dane personalne oraz numer legitymacji,
  • określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
  • oznaczenie kontrolowanego,
  • termin rozpoczęcia i przewidywanego zakończenie kontroli,
  • podpis Prezesa UODO,
  • pouczenie oraz datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

W przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania kontrolera pod numerem 22 531 04 44.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1316

Leave a Comment

Secured By miniOrange