Odpowiedzialność księgowego za błędy – kiedy i w jakim zakresie odpowiada biuro rachunkowe?

Każdy przedsiębiorca musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Robi to w formie zadeklarowanej w momencie rejestracji firmy. Wobec zawiłości przepisów wielu przedsiębiorców decyduje się na przekazanie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego. Nie oznacza to jednak, że za rozliczenia odpowiada wyłącznie podmiot odpowiedzialny za księgowość.

Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy

Każdy przedsiębiorca zlecając zewnętrzne prowadzenie księgowości musi ten fakt zgłosić w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Księgowy powinien mieć też odpowiednie upoważnienia do składania deklaracji (UPL-1) i reprezentowania klienta przed ZUS i US.

Zgodnie z paragrafem 26 ordynacji podatkowej za prawidłowość rozliczeń z US odpowiada całym swoim majątkiem przedsiębiorca. On też odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych za zatrudnionych pracowników.

Skąd taka regulacja prawna? Uzasadnienie jest proste. Biuro rachunkowe czy księgowy prowadzą księgowość na podstawie faktur i innych dokumentów dostarczonych przez przedsiębiorcę. Jeśli nie zostanie dostarczony komplet dokumentów, rozliczenie nie zostanie przeprowadzone w prawidłowy sposób z winy przedsiębiorcy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ podatkowy może wymierzyć karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej ustala sąd. W 2019 r. minimalna to 75 zł, a maksymalna 30 000 zł, więc grzywna może być bardzo dotkliwa.

W przypadku nieprawidłowości powstałych wskutek błędu biura rachunkowego, przedsiębiorca może dochodzić od niego odszkodowania.

W księgowości nawet drobny błąd może dużo kosztować, dlatego każde biuro rachunkowe musi być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, które powinno być przedstawione klientowi przy podpisywaniu umowy. Dochodzenie roszczeń odbywa się z powództwa cywilnego.

Przedsiębiorca musi udowodnić, że poniesione przez niego szkody powstały z winy biura rachunkowego. Istotną kwestią będzie podpisana umowa między biurem, a przedsiębiorcą określająca zakres powierzonych czynności. W przypadku wygranej koszty ponosi firma ubezpieczeniowa.

Odpowiedzialność księgowego za błędy reguluje także ustawa o rachunkowości. Zgodnie z artykułem 77 księgowy, który nie prowadzi ksiąg rachunkowych, albo prowadzi je nieprawidłowo, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Obie kary mogą być zasądzone łącznie. Podobnie jest także w przypadku niesporządzenia lub wadliwego sporządzenia sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność księgowego zatrudnionego na etacie

Nieco inaczej wygląda odpowiedzialność księgowego za błędy zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę. Przede wszystkim chroni go kodeks pracy. Odpowiedzialność przed US i ZUS za prawidłowość rozliczeń ponosi kierownik jednostki, który zobowiązany jest nadzorować pracę księgowego.

Za szkody wynikłe z normalnych działań w ramach wykonywanych obowiązków, księgowy zobowiązany jest do naprawienia szkody do wysokości 3 swoich pensji. To maksymalna kwota określona w kodeksie pracy. Na podstawie porozumienia między pracodawcą a księgowym kwota odszkodowania może być niższa.

W przypadku udowodnienia księgowemu umyślnego działania na szkodę pracodawcy, wysokość odszkodowania zasądzana jest do pełnej wysokości szkody.


Potrzebujesz pomocy z księgowością?

Formularz kontaktowy

Zostaw nam swój numer i/lub email, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe. Chętnie pomożemy Ci we wszystkich kwestiach księgowych! Kontakt: hello@keep-going.plLeave a Comment

Secured By miniOrange