Jak uzyskać wpis do KRS?

Dzięki wpisowi do KRS – czyli Krajowego Rejestru Sądowego, organizacja uzyskuje osobowość prawną. Oznacza to tyle, że staje się podmiotem różnego rodzaju praw oraz obowiązków i dzięki temu może podejmować określone czynności prawne. Taka sytuacja poszerza możliwości działania organizacji, która od tego momentu może m.in.: rozpocząć działalność gospodarczą czy też podejmować współpracę finansową z administracją. Warto więc dowiedzieć się, jak uzyskać wpis do KRS.

Krajowy Rejestr Sądownictwa

KRS jest rejestrem publicznym i jawnym, a więc jest doskonałym źródłem informacji o wpisanych do niego organizacjach. Znaleźć w nim można informacje o: nazwie organizacji i jej adresie, celach działania, a także o danych członków zarządu. Zostają one zapisane na długo, tak więc nawet po częstych zmianach, można sprawdzić np. to, kto był w pierwszym składzie zarządu. To z KRS pobiera się:

  • odpisy,
  • wyciągi,
  • zaświadczenia,

    które są źródłem informacji o aktualnym stanie organizacji oraz poświadczają status prawny wybranego stowarzyszenia czy fundacji.

Wpis do rejestru KRS

Taki wpis jest dokonywany na wniosek uprawnionego podmiotu. Wniosek – na urzędowym formularzu – składa się do właściwego sądu rejonowego. Co ważne, wniosek można składać również na niebarwnych formularzach (wydrukach komputerowych albo kserokopiach formularzy urzędowych). Oczywiście te wnioski, które będzie się składać drogą elektroniczną, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Formularze rejestracyjne do KRS można znaleźć:

  • w siedzibach sądów,
  • w systemie informatycznym – na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

To właśnie te drugie można drukować i kserować. Wypełniony wniosek rejestrowy można złożyć w sądzie osobiście albo można go wysłać pocztą – listem poleconym (należy wtedy zachować dowód nadania listu).

Jak zarejestrować spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu. Przed rozpoczęciem jej działalności, należy ją zarejestrować w KRS. Jak już było wspomniane, taki wpis następuje na podstawie wniosku (złożonym na urzędowym formularzu KRS-W3). Wniosek można wypełnić ręcznie lub komputerowo i (wraz z niezbędnymi załącznikami) złożyć w wybrany sposób, uiszczając wtedy niezbędne opłaty. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS, sąd rejonowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, to powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez składającego wniosek. Na koniec warto też dodać, że w sytuacji kiedy w wyniku przeprowadzonego postępowanie sąd wyda decyzję o braku wpisu w rejestrze KRS, to wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do wniesienia apelacji – do sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję. Musi to nastąpić w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Spółkę z o.o. możemy zarejestrować również online przez platformę S24. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: Jak zarejestrować spółkę z o.o.


Potrzebujesz pomocy z księgowością?

Formularz kontaktowy

Zostaw nam swój numer i/lub email, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe. Chętnie pomożemy Ci we wszystkich kwestiach księgowych! Kontakt: hello@keep-going.plLeave a Comment