Formularz NIP-7 – jak i kiedy złożyć?

Druk NIP-7 wypełniają osoby fizyczne będące podatnikami lub płatnikami w celu identyfikacji bądź aktualizacji swoich danych osobowych. Ponadto składają je tylko i wyłącznie osoby, które nie są zarejestrowane w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), ale z potrzebują uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP). W jaki sposób i kiedy złożyć formularz NIP-7? Sprawdź i dowiedz się co jeszcze warto wiedzieć.

Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 – dla kogo

Służy ono do uzyskania numeru identyfikacyjnego NIP lub aktualizacji danych, podatnikom nie podlegającym wpisowi do CEIDG w następujących przypadkach:

 • prowadzenia działalności gospodarczej jako np. wspólnik spółki jawnej lub partnerskiej,
 • podlegania rejestracji jako podatnik VAT,
 • zarejestrowanych podatników VAT.

Ponadto formularz NIP-7 powinny złożyć osoby, które:

 • nie mają numeru PESEL (cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka),
 • są płatnikami podatków (np. zatrudniają pomoc domową),
 • są płatnikami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Warto podkreślić, że druk NIP-7 może być składany wielokrotnie, kiedy zajdzie taka potrzeba i nie są z tym związane żadne opłaty o ile nie korzysta się z pełnomocnictw. NIP- 7 służy również do aktualizacji wszelkich informacji dotyczących danej osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem nie podlegającym wpisowi do CEIDG. Owa aktualizacja danych może dotyczyć na przykład zmiany:

 • adresu zamieszkania,
 • numeru seryjnego dowodu osobistego,
 • numeru rachunku bankowego

Na złożenie wniosku ma się 7 dni, od momentu wystąpienia zmian.

Sposoby i terminy składania formularza NIP-7

Wypełniony i podpisany druk NIP-7 składa się do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania) i można to zrobić:

 • osobiście,
 • listem poleconym,
 • przez Internet, ale będzie w tym wypadku niezbędne posiadanie elektronicznego podpisu.

Formularz NIP-7 należy złożyć:

 • przed wykonaniem pierwszej czynności związanej ze swoją działalnością w przypadku kiedy jest się objętym podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym,
 • nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania czy też informacji bądź oświadczenia, albo wraz z wykonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek w przypadku kiedy jest się płatnikiem lub podatnikiem innym niż VAT podatków.

NIP-7 – procedury

Urząd Skarbowy wydaje potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej, gdy złożony wniosek jest poprawny. NIP zostaje nadany zwykle w ciągu 3 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Unieważnienie bądź uchylenie NIP może nastąpić kiedy Urząd ustali, że:

 • ma się więcej nić jeden numer NIP,
 • posiada się numer wydany na podstawie fałszywych danych.

Potrzebujesz pomocy z księgowością?

Formularz kontaktowy

Zostaw nam swój numer i/lub email, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe. Chętnie pomożemy Ci we wszystkich kwestiach księgowych! Kontakt: hello@keep-going.plLeave a Comment