Czynny żal podatnika – kiedy i jak z niego skorzystać?

Czynny żal czyli oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego: przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego składanego w odpowiednim Urzędzie skarbowym. Instytucja czynnego żalu wynika z art. 16 Kodeksu Karnego Skarbowego.

Jeśli nie wypełniłeś swoich obowiązków skarbowych w terminie i/lub dokonałeś jakiejkolwiek pomyłki możesz liczyć się z konsekwencjami. W zależności od rodzaju wykroczenia konsekwencje mogą być bardzo różne, najczęściej jest to mandat skarbowy lub grzywna. W przypadku przestępstw można się liczyć nawet z karą pozbawienia wolności. 

Kiedy złożyć czynny żal?

Jeśli wiemy, że nie zmieściliśmy się w terminie względem naszych obowiązków skarbowych lub popełniliśmy błąd, składając dane dokumenty możemy dołączyć do nich czynny żal. 

Pamiętajmy jednak, że możemy złożyć go o ile wcześniej wykroczenie nie zostało dostrzeżone przez Urząd Skarbowy i o ile nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:
1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Art 16. p. 5 Kodeksu Karnego Skarbowego

Po co składać czynny żal?

Czynny żal składamy w celu uniknięcia konsekwencji, związanych z popełnieniem czynu zabronionego

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

art. 16 p. 1 Kodeksu Karnego Skarbowego

Czy Urząd Skarbowy może nie uznać czynnego żalu?

Tak, Urząd Skarbowy może nie uznać czynnego żalu i w takim przypadku nie ustawodawca nie przewiduje możliwości odwołania się od tej decyzji.

Jaka powinna być forma złożenia czynnego żalu?

Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

Art. 16 p. 5 Kodeksu Karnego Skarbowego

Oświadczenie możemy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej. Urzędowy wzór czynnego żalu niestety nie istnieje. Dlatego musimy napisać go samodzielnie. Jednak ważne, aby składając oświadczenie zawrzeć w nim poniższe informacje:

  1. Osoba i/lub podmiot, której czynny żal dotyczy,
  2. Przedmiot czynnego żalu,
  3. Okoliczności popełnienia czynu niedozwolonego,
  4. Osoby współdziałające w popełnieniu czynu zabronionego.

Jaki jest termin złożenia czynnego żalu?

Zgodnie z art. 16 p. 5 Kodeksu Karnego Skarbowego, możliwość złożenia takiego oświadczenia występuje dopóki Urząd Skarbowy nie rozpocznie postępowania dokumentującego popełnienie czynu niedozwolonego. 


Potrzebujesz pomocy z księgowością?

Formularz kontaktowy

Zostaw nam swój numer i/lub email, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe. Chętnie pomożemy Ci we wszystkich kwestiach księgowych! Kontakt: hello@keep-going.plLeave a Comment

Secured By miniOrange