Zmiany w przepisach – elektroniczny czynny żal

W związku z pandemią COVID-19, coraz więcej spraw możemy załatwić zdalnie. Prace nad tarczą antykryzysową przyniosły udogodnienie dla przedsiębiorców, dotyczące instytucji czynnego żalu. Teraz można będzie złożyć go online i zatwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub przy użyciu elektronicznego dowodu osobistego. 

Obecne brzmienie Artykuł 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego:

„Zawiadomienie wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy, o którym mowa w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm. 17)”

Leave a Comment

Secured By miniOrange