Zbliża się termin składania sprawozdań finansowych w KRS

Przypominamy o obowiązku zatwierdzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego – do 15 października br.

Bilans oraz rachunek zysków i strat należy złożyć w formacie XML i opatrzyć e-podpisem lub podpisem profilu zaufanego. Uchwały należy dołączyć w formie skanów.

Tags:

Leave a Comment