Wydłużenie terminu składania sprawozdań finansowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe za rok 2019 powinny być podpisane i złożone najpóźniej w ostatni dzień marca 2020.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) specustawa, nad którą wczoraj pracował Senat, daje Ministerstwu Finansów możliwość przesunięcia tych terminów.

Zgodnie z powyższym sprawozdania finansowe za 2019 r. będzie można sporządzić do końca czerwca, a zatwierdzić do końca września – zatem termin zostanie wydłużony dla nich o 3 miesiące, a dla jednostek podlegających Komisji Nadzoru Finansowego – o dwa miesiące.

Analogiczne wydłużenie (o trzy i o dwa miesiące) będzie dotyczyło terminów zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Rozporządzenie, ma wejść w życie 31 marca 2020 r., powstało na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Leave a Comment