Rozporządzenie w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Rozporządzeniem rozszerzona została lista należności, które należy uiścić na indywidualny mikrorachunek podatkowy. 

Wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, stanowi załącznik do rozporządzenia, podzielony na poniższe kategorie:

I. Podatek dochodowy od osób prawnych

CIT, CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8AB, CIT-8B, CIT-8E, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC, CIT-ISN, CIT-NZ, TWPOD.

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT, PIT-7, PIT-8AR, PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-ISN, PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-STD, PPD, PPE, PPL, PPW, TWPOD.

III. Podatek od towarów i usług

VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-In, VAT-Z, TWPOD.

IV. Danina solidarnościowa

DSF-1, TWPOD.

V. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml

ALK-1, TWPOD.

VI. Opłata od środków spożywczych

CUK-1, TWPOD.

VII. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

DRA-2, TWPOD.

VIII. Podatek od sprzedaży detalicznej

PSD-1, TWPOD.

Leave a Comment