Nowelizacja najważniejszych ustaw podatkowych – PIT, CIT, VAT oraz ordynacja podatkowa

Prezydent podpisał nowelizację najważniejszych ustaw podatkowych. – m.in. ustawę o PIT, CIT, VAT oraz Ordynację podatkową. Nowelizacja wprowadza zmiany w następujących ustawach:

 1. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 4. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 5. ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 6. ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku,
 7. ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza:

 • dostosowanie przepisów ustawy CIT do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 4 września 2015 r.,
 • ograniczenie obowiązków płatników będących organami rentowymi,
 • modyfikację zasad zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS,
 • zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • ustalanie zaliczek w przypadku zatorów płatniczych,
 • korygowanie zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy,
 • wprowadzenie nowej szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • rozszerzenie definicji legalnej „deklaracji” poprzez objęcie jej zakresem sprawozdań,
 • modyfikację przepisów normujących indywidualne rachunki podatkowe,
 • zniesienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułu stypendium doktoranckiego ,
 • wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji.

Źródło: Prezydent.pl

Leave a Comment