Nowelizacja Kodeksu Pracy – telepraca zastąpiona przez pracę zdalną

W związku ze zmianami na rynku pracy, wymuszonymi przez COVID-19, Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło przygotowania nowelizacji Kodeksu Pracy. Regulacje dotyczące telepracy, zostaną zastąpione nowymi – i będą dotyczyć pracy zdalnej.

Nowelizacja ustawy zakłada, że praca będzie mogła być całkowicie lub częściowo świadczona w sposób zdalny, poza siedzibą pracodawcy. Zasady świadczenia takiej pracy pozostają do ustalenia między pracownikiem, a pracodawcą. Projekt wskazuje również oddzielne regulacje dotyczące pracowników posiadających dzieci do lat 3, dzieci niepełnosprawne lub wymagające specjalnej opieki.

Ekwiwalent dla pracowników

Zgodnie z projektem pracodawca i pracownik indywidualnie ustalają również wysokość przysługującego ekwiwalentu np. za zużycie prądu w związku z pracą w trybie home office oraz wykorzystanie prywatnego komputera do celów służbowych.

BHP

Nowelizacja zakłada, że pracownik świadczący pracę zdalną odpowiedzialny jest za dostosowanie swojego miejsca pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP. W razie ewentualnego wypadku przy pracy, pracownik musi udostępnić swoje miejsce świadczenia usług do oględzin i sporządzenia protokołu.

Leave a Comment