Brexit – zmiany dla importerów i eksporterów

Brexit czyli wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, które szerokim echem odbiło się w mediach. Nie bez powodu. Zmiany dotyczą nowych obowiązków i formalności, których muszą dopełnić firmy prowadzące wymianę handlową z Wielką Brytanią. Co warto wiedzieć o Brexicie?

I. Ograniczona dostępność przewoźników i opóźnienia

Od wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej powstały ogromne opóźnienia w dostawach. Spowodowane są problemami z dokumentacją, wzrostem formalności i ograniczoną liczbą przewoźników, którzy chcą obsługiwać trasę UK-UE.

II. Numer EORI

Prowadząc wymianę handlową ze Zjednoczonym Królestwem, niezbędne jest uzyskanie numer EORI. Jeśli posiadasz uprzednio nadany numer EORI, który nie zaczyna się od „GB”, należy złożyć wniosek ponownie i uzyskać nowy numer.

Numer EORI polskich podmiotów zaczyna się od prefixu „PL”, numeru NIP i ciągu do 17 znaków. O jego nadanie należy ubiegać się poprzez platformę PUESC.

III. Numer REX

REX czyli system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru sporządzanych przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów i ponownych nadawców. Podanie numeru obowiązuje przesyłki, przekraczające wartość 6000 EUR – w przeciwnym wypadku oświadczanie może zostać wypełnione przez eksportera, który nie jest zarejestrowany w systemie REX.

IV. VAT i akcyza

Prowadząc wymianę handlową ze Zjednoczonym Królestwem konieczne będzie uiszczenie podatku VAT od większości towarów, a także akcyzy od produktów tytoniowych oraz alkoholowych. Więcej o stawkach i opłatach znajdziesz na gov.pl

V. Intrastat i zgłoszenia celne

W przypadku importu i eksportu towarów z / na terytorium Wielkiej Brytanii konieczne jest dokonanie zgłoszenia celnego. UK stało się krajem trzecim, w związku z tym nie wypełniamy już deklaracji Intrastat, po przekroczeniu progów statystycznych.

Leave a Comment