Inkubator przedsiębiorczości – co zawiera oferta i na czym polega wsparcie?

Inkubator przedsiębiorczości to prywatna instytucja (fundacja lub spółka), lub organizacja przy ośrodku akademickim, której usługi skupiają się na wspieraniu przedsiębiorców w drodze ich rozwoju. W zależności od rodzaju inkubatora, wsparcie będzie oparte o inny cel i zakres usług. W tym zakresie możemy wyróżnić 4 rodzaje inkubatorów przedsiębiorczości.

  1. Prywatne inkubatory przedsiębiorczości w formie spółek kapitałowych – tworzone są by zrzeszać wielu specjalistów w ramach jednej organizacji, co pozwala przedsiębiorcy optymalizować koszty oraz korzystać z wielu dodatkowych usług w cenie jednego pakietu. Ponadto takie inkubatory tworzą społeczność ułatwiającą transfer know-how czy wymianę usług.

  2. Prywatne fundacje – powoływane są by umożliwić przedsiębiorcy przetestowanie swojego modelu biznesowego, bez rejestracji działalności gospodarczej. Usługa inkubatora nazywana „preinkubacją” polega więc na udostępnieniu swojej osobowości prawnej.

  3. Inkubatory przedsiębiorczości społecznej – tworzone przez NGO’sy lub samorządy. Służą doradztwu oraz wsparciu projektów działających na rzecz ekonomii społecznej.

  4. Akademicki inkubator przedsiębiorczości – takie organizacje powoływane są na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jak mówi ustawa, akademickie inkubatory powołuje się w celu:

komercjalizacji bezpośredniej, polegającej na sprzedaży wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawaniu do używania tych wyników lub know- -how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.

Inkubacja, a preinkubacja

  1. Preinkubacja – to udostępnienie przez inkubator swojej osobowości prawnej oraz wsparcie prawne, księgowe i marketingowe. Klient może funkcjonować na rynku pod szyldem inkubatora, oraz wystawiać faktury jako inkubator przedsiębiorczości. Przy preinkubacji pamiętać należy jednak, że wystawianie faktur, zlecanie przelewów, zawieranie umów odbywa się pod osobowością inkubatora i każdorazowo musi być przez niego weryfikowane i zatwierdzane. Ta forma wybierana jest zazwyczaj do przetestowania swojego modelu biznesowego (startupy), kiedy początkujący przedsiębiorca nie wie czy jego projekt osiągnie sukces, a co za tym idzie nie chce ponosić kosztów związanych z rejestracją i utrzymaniem spółki.
  1. Inkubacja – to wsparcie przedsiębiorców, którzy posiadają lub planują otwarcie własnej działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki. Funkcja inkubatora polega na przejęciu wszelkich formalności – rejestracje spółki na zlecenie, prowadzenie księgowości, działania reklamowe na rzecz klienta, usługi PR, obsługa prawna, dostęp do biur i szkoleń, bezpłatne konsultacje biznesowe oraz marketingowe. Ta forma wybierana jest zazwyczaj przez małe i średnie firmy, którym wygodniej jest wyoutsorcować wszelkie formalności księgowo-marketingowo-prawne do najlepszych specjalistów, zamiast zatrudniać ich na własną rękę, co w tym przypadku wiązałoby się z większymi kosztami (np. licencje programów do pełnej księgowości osiągają koszt nawet 10 000 PLN na jedno stanowisko pracy) oraz kolejnymi obowiązkami rozliczeniowo-prawnymi. 

Chcesz skorzystać ze wsparcia w biznesie?

Napisz do nas! Wspieramy firmy w zakresie księgowości, marketingu, mentoringu i szkoleń! To i znacznie więcej możemy dla Ciebie zrobić!
hello@keep-going.pl

1 Comment

  1. O inkubatorach słyszałem bo znajomi tak działali na samym początku, ale nie wiedziałem że nazywa się to „preinkubacja” 🙂

Leave a Comment